Het grondwerk vormt in de bouw de voorbereiding op de bouwwerkzaamheden.
Grondwerk bestaat onder andere uit het ontgraven van het terrein,
het verzetten van grond en het aanbrengen van grond.
Zonder goed grondwerk kan er geen goed bouwwerk plaatsvinden

Breegink heeft zich gespecialiseerd in de aanleg van straatwerk.
Dat sluit naadloos aan op onze activiteiten in het grondwerk.
We zorgen voor de aan- en afvoer van zand c.q. grond.
Ervaren straatmakers leggen vervolgens de bestrating aan.

Breegink voert uiteenlopende projecten uit op het gebied van riolering.
Zo leggen we complete nieuwe (PVC-)rioleringen aan en renoveren we
bestaande leiding netwerken. Ook realiseren we wateropvang- en
infiltratiesystemen en bouwen we vetafscheiders.

Gladheidbestrijding

Breegink verzorgt voor u door heel Midden Nederland het zoutstrooien doormiddel van onze strooiploegen. Wij verzorgen voor diverse provincies en gemeentes en voor veel bedrijfsterreinen de gladheidbestrijding.

Contact

Transport

Breegink beschikt over eigen transportfaciliteiten. Zo hebben we vrachtwagens, bestelbussen en –auto’s waarmee we onze mensen en het materieel naar de door u gewenste locatie vervoeren.

Contact